SZOLGÁLTATÁSOK

 

MENEDZSMENT RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGEK:

 • Minőségirányítási rendszerek kiépítése, tanúsításra felkészítés (az ISO 9001-es szabványnak megfelelően);
 • Működő rendszerek fejlesztése, vagy átalakítása (pl. TQM);
 • Szakma-specifikus követelmények kielégítéséhez szükséges alrendszerek, rendszerelemek vagy önálló szabályozások elkészítése (pl. egészségügyben, autóipari beszállítóknál stb.);
 • Vállalatirányítási rendszerek egyes elemeinek kidolgozása (pl. erőforrás-gazdálkodás, SZMSZ készítés, kockázatelemzés, stb.)
 • Rendszertanúsításhoz kapcsolódva, vagy önállóan terméktanúsítási feladatok megoldása;
 • Környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítése, tanúsításra felkészítés (ISO 14001);
 • Integrált menedzsment rendszerek kialakítása;
 • Marketing tevékenység fejlesztése vagy marketing feladatok elvégzése;
 • Irányítási és koordinációs feladatok megoldása.

 

Megrendelői igényre a fenti példákhoz kapcsolódó ill. további témákban is (pl. konkrét témák műszaki szakértői támogatása, stb.) dolgozunk.

A kialakult együttműködési és kapcsolatrendszerek lehetővé teszik igen különböző feladatok megoldását, projektek levezetését, mert a saját lehetőségeinken felül be tudjuk vonni a munkába az aktuálisan szükséges, jól képzett és gyakorlott szakembereket és mozgósítani tudunk kellő mennyiségű kapacitást (beruházástól, tervezéstől a gyártáson, kivitelezésen, szállításon, kereskedelmen, szolgáltatáson át az ellenőrzésig, a logisztikáig, a reklámig, vagy az üzemeltetés területén is).

Komplex szolgáltatást tudunk nyújtani termelő tevékenységet kezdő ill. folytató és/vagy szolgáltató társaságok részére, akár a gazdasági, akár a nonprofit szférában.

 

MENEDZSMENT RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS AUDITORI TEVÉKENYSÉGEK:

Vállalkozási szerződéses keretek között külső auditori feladatokat végzünk a TÜV Rheinland InterCert Kft. részére.

Rendszeresen

 • MIR (ISO 9001 szerint) auditvezető és auditori megbízásokra
 • KIR (ISO 1400 szerint) auditvezető és auditori megbízásokra dolgozunk.

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK:

Az eddigiekhez csatlakozó kiegészítő feladatokon túl – akár pályázatkészítés – igény szerint résztveszünk a felnőtt oktatásban is.
Regisztrált műszaki tanárként környezetvédelmi tanfolyamokon (akkreditált és OKJ képesítést adó) tanítottunk eddig.